Adatvédelmi nyilatkozat

Posta Beáta egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-122659/2017. (hírlevél küldés) és értékesítés tevékenységével kapcsolatban kezeli a  felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében és hírlevél küldés céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a weboldalon kezelt adatait.

Az adatkezelő címe: 4060,Balmazújváros Bethlen u. 33.. Az adatkezelő elérhetősége: telefon: +36 20 378 1795, e-mail cím: info@postabeata.hu

A felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használja fel az adatkezelő, melyre rendelkezésére bocsátotta (megrendelések teljesítése, hírlevél küldése), minden esetben a jogszabályi rendelkezések betartásával. Harmadik személyeknek, a felhasználó előzetes jóváhagyása nélkül, adatait nem adjuk át, kivéve ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelező erővel elrendeli.

A honlap meglátogatásával egy időben felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból az alábbi adatok automatikusan tárolásra kerüljenek:

– a látogató Internet-szolgáltatója,
– a látogató IP-címe,
– a szoftverböngésző verziószáma,
– számítógépes operációs rendszerének típusa,
– a weboldal, ahonnan a postabeata.hu honlapját elérte,
– azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott,
– azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás adatkezeléshez: A felhasználó hírlevél feliratkozásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:  hírlevélre feliratkozók köre: akik az oldalon a hírlevél feliratkozás mezőben feliratkoznak az adataik megadásával.

A kezelt adatok köre: A vásárlók által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, számlázási cím, postázási (szállítási) cím, e-mail, telefonszám. Hírlevélre feliratkozók vásárlás nélkül: név és e-mail cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás illetve hírlevél küldés az arra feliratkozók számára.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére bármikor törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesíthető, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)