Elállás joga, Garancia

Elállás joga:

Internetes vásárlás esetén a törvény kimondja, hogy a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, tehát a postaköltséget ilyen esetben a Vevő fizeti meg. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására. A személyesen átvett árukra nem vonatkozik az elállási jog.

Egyedi, rendelésre készülő termékek elállási joga:

Ezeknél a termékeknél a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot. A Vevő személyéhez kötött, személyre szabott, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, mivel más vásárlónak már nem lehetséges az értékesítése egyedisége miatt.

Garancia:
A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben kérjük, ezt haladéktalanul jelezze felénk! A reklamációt a bejelentés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül vizsgáljuk ki. A szavatosság időtartama 6 hónap. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A kifogásolt terméket a Vevő köteles visszajuttatni az Eladóhoz, csak ezután élhet a szavatossági igényével, visszajuttatásáról a Vevőnek kell gondoskodnia, ez a költség a  Vevőt terheli. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a leértékelés oka nem került megjelölésre.

Panaszok érvényesítésének helye, módja: írásban postai úton, vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:

Név: Posta Beáta

Levelezési cím:4060, Balmazújváros Bethlen u. 33

e-mail: info@postabea.hu